„Od komputera lubię bardziej…” konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3

W ramach projektu „Offline Challenge – czy wytrzymasz 48 godzin bez Internetu?” realizowanego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, biblioteka szkolna organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 „Od komputera lubię bardziej…”. Celem konkursu jest przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu i nowoczesnych technologii, a także promocja aktywności będącej alternatywą dla nowoczesnych technologii.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, która przedstawia działanie, zabawę, aktywność, która jest bardziej lubiana niż komputer, smartfon, Internet, gry komputerowe. Technika i format pracy plastycznej są dowolne. Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę konkursową, wykonaną samodzielnie i indywidualnie. Prace należy podpisać na odwrocie, podając imię, nazwisko i klasę ucznia. Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do 25 III 2022 r. do godz. 16:00. Podczas oceniania prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość i oryginalność wykonania, estetyka i pracochłonność.

Wszystkich uczniów klas 1-3 naszej szkoły serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają nagrody.

Przeczytaj więcej informacji.