O bibliotece

Krótka historia Biblioteki SP-13

           Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach powstała w 1983 roku, wraz z utworzeniem naszej szkoły. Przez 21 lat mieściła się ona na 2 piętrze, zajmując pomieszczenie wypożyczalni oraz dwa pomieszczenia magazynów bibliotecznych, a także, połączoną z wypożyczalnią, obszerną czytelnię.
           …Już w pierwszym roku funkcjonowania szkoły, zakupiono do biblioteki 8 363 książki. W kolejnych latach księgozbiór był ciągle wzbogacany o lektury szkolne, literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz literaturę popularnonaukową, chętnie wykorzystywaną przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych. Duże znaczenie dla działalności biblioteki miał, rozpoczęty w 1999 roku, proces komputeryzacji.

Biblioteka SP-13 od początku swego istnienia dysponowała przestronną czytelnią, która mieściła ponad 30 czytelników. Wyposażenie czytelni w telewizor i odtwarzacz wideo pozwoliło uatrakcyjnić zajęcia o projekcję programów edukacyjnych.
           Od 1999 roku do dyspozycji czytelników zostały oddane 2 komputery z dostępem do Internetu, z którego chętnie korzystali zarówno uczniowie jak i nauczyciele naszej szkoły.

           Rok szkolny 2004/05 to kolejny rok pełen zmian w naszej bibliotece. W związku z powstaniem Zespołu Szkół nr 6, w skład którego wchodzi, mieszcząca się w tym samym budynku, Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Gimnazjum nr 6, wiele zmieniło się w organizacji naszej placówki.
           Przeobrażeniu uległa także biblioteka szkolna. Biblioteki SP-13 i G-6 zostały przeniesione w bardziej dostępne dla czytelników, centralne miejsce placówki. W ten sposób powstało Centrum Informacji i Kultury, w skład którego wchodziły: zbiory biblioteczne SP-13, zbiory biblioteczne G-6 oraz łącząca oba pomieszczenia wspólna przestronna i nowoczesna czytelnia.
           Po zakończeniu prac remontowych, czytelnia zyskała nowy wizerunek. Warunki architektoniczne pozwoliły na jej powiększenie o kilka metrów, mieszcząc 40 czytelników, a także 4 stanowiska komputerowe.

           Kolejna zmiana organizacji kształcenia, jaką była likwidacja gimnazjum, spowodowała też zmiany idące w kształcie szkolnej biblioteki. Rok szkolnym 2018/19 rozpoczęła ona już w nowym pomieszczeniu – dawnej czytelni, tworząc połączone zbiory biblioteki Szkoły Podstawowej nr 13 oraz dawnego Gimnazjum nr 6.

          Zmiany w wyglądzie biblioteki przyniosła także modernizacja i remont głównego pomieszczenia bibliotecznego, realizowany w 2021 r. Biblioteka uzyskała nowoczesny i atrakcyjny dla uczniów wygląd oraz wyposażenie biblioteczne. Czytelnicy mają do swej dyspozycji atrakcyjną wypożyczalnię, kącik czytelniczy oraz kącik edukacyjny, które zachęcają do użytku.

Zobacz Galerię: