Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej bibliotece – szkolny konkurs informatyczno-graficzny dla uczniów kl. IV-VIII: „Moje logo na Dzień Bezpiecznego Internetu”

Nasza szkolna biblioteka przyłączyła się do realizacji zadań w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku DBI obchodzony jest pod hasłem „Dzień bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Promując bezpieczeństwo w Sieci, zapraszam wszystkich uczniów klas 4-8 naszej szkoły, do wzięcia udziału w szkolnym konkursie informatyczno-graficzny „Moje logo na Dzień Bezpiecznego Internetu”. Zadaniem konkursowym jest indywidualnie zaprojektowane i wykonane lago Dnia Bezpiecznego Internetu. Logo musi być projektem własnym i nie  może wykorzystywać elementów innego autorstwa. Technika wykonania pracy jest dowolna, a format ograniczony do dwóch wymiarów: A3 lub A4.

Prace konkursowe należy podpisać na odwrocie wpisując czytelnie imię, nazwisko i klasę ucznia. Prace konkursowe należy złożyć u p. E. Guznowskiej do 28 lutego 2020 r do godz. 14:00. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego regulaminem.

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest promowanie zasad bezpiecznego zachowania w Internecie oraz promowania wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa w sieci.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4-8 SP-13 w Żorach.
 3. Zadaniem konkursowym jest indywidualnie zaprojektowane i wykonane logo Dnia Bezpiecznego Internetu.
 4. Logo musi być projektem własnym i nie może wykorzystywać elementów innego autorstwa
 5. Prace łamiące prawa autorskie będą wykluczane z konkursu.
 6. Technika wykonania pracy konkursowej jest dowolna (np. rysunek, praca przestrzenna, grafika komputerowa itp.)
 7. Format pracy konkursowej jest ograniczony do dwóch wymiarów: A3 lub A4.
 8. Każdy uczeń może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę.
 9. Prace konkursowe nie będą zwracane uczniom.
 10. Prace należy podpisać na jego odwrocie, wpisując imię, nazwisko i klasę ucznia.
 11. Podpisane prace należy złożyć u p. E. Guznowskiej do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 14:00.
 12. Spośród prac konkursowych zostaną wyłonieni zwycięzcy.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 2-10 III.
 14. Autor pracy konkursowej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób wymagający realizacji konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.