Nie dla hejtu!

Czym jest hejt?

 • to jedna z form cyberprzemocy
 • to obrażanie, ośmieszanie, poniżanie innych w Internecie
 • to obraźliwe komentarze w Internecie, które mają sprowokować do kłótni, promować mowę nienawiści, obniżać samoocenę osoby hejtowanej (obrażanej)
 • bywa sposobem na zdobycie pozycji w Sieci, pokazaniem znajomym swojej siły, odreagowaniem swoich niepowodzeń, przejawem zazdrości
 • zazwyczaj jest nieprzemyślany, podejmowany pod wpływem różnych emocji
 • błędne poczucie anonimowości w Internecie nasila takie zachowania

Jakie mogą być konsekwencje hejtowania?

U osoby hejtowanej może pojawić się:

 • smutek
 • zniechęcenie
 • nadmierny stres
 • spadek poczucia własnej wartości
 • poczucie zaszczucie
 • poczucie izolacji
 • poczucie bezradności
 • depresja
 • załamanie nerwowe, samobójstwo

Hejt jest karany!

Zgodnie z Art. 190a Kodeksu Karnego [Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości]

 • §1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 • § 2. Tej samej karze podlega, kto podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
 • § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 • § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zanim skrzywdzisz pomyśl!

Jak przeciwdziałać hejtowi?

 • Nie odpowiadaj agresją na agresję; hejtem na hejt. Nie daj się wciągnąć w grę nienawiści.
 • Możesz zablokować wiadomości hejtera, przychodzące na Twoje konto.
 • Możesz zwrócić się do właściciela portalu z prośbą o usunięcie krzywdzących Cię treści.
 • Możesz poprosić właściciela portalu, aby zweryfikował wpisy hejtera i skonfrontował je z regulaminem portalu, mówiącym jakie zachowania/treści nie będą tolerowane i w konsekwencji zablokował konto hejtera.
 • Możesz zwrócić się do właściciela portalu, z prośbą o udostępnienie danych hejtera – te dane możesz przekazać rodzicom lub policji.
 • Zgłoś sprawę osobom bliskim (rodzicom, opiekunom, wychowawcom). Zgłoś sprawę policji.
 • Nie udostępniaj, nie komentuj, nie lajkuj wpisów hejtera! Najgorszą karą dla hejtera jest fakt, że popadnie w zapomnienie! Że nie będzie czytany i komentowany w portalach społecznościowych.
 • Nie bądź obojętny! Wesprzyj osobę hejtowaną. Nie zostawiaj takiej osoby bez wsparcia – taki hejt może doprowadzić do załamania się osoby hejtowanej.
 • Możesz skorzystać z pomocy profesjonalistów, dyżurujących pod darmowymi, anonimowymi i całodobowymi telefonami:
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
  • Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Co może zrobić rodzic/opiekun prawny, aby uchronić dziecko przed hejtem – zarówno jako jej ofiara, jak i sprawca

 • należy dbać o bliskie relacje z dzieckiem i okazywać mu pozytywne uczucia
 • należy budować w domu przyjazną atmosfery, która sprzyja otwartej i swobodnej komunikacji
 • należy uświadomić dziecku jego zalety i mocne strony
 • należy doceniać pozytywne zachowania dziecka, szczególnie w trudnych sytuacjach
 • należy nauczyć dziecko rozpoznawać, nazywać i wyrażać swoje emocje
 • należy nauczyć dziecko panować nad trudnymi emocjami i problemami (można skorzystać ze wsparcia psychologów, organizatorów warsztatów itp),
 • należy rozwijać kompetencje społeczne dziecka, które umożliwiają radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych (kształtowanie takich kompetencji, jak: empatia, przyjmowanie perspektywy innej osoby, refleksyjność, hamowanie automatycznych reakcji emocjonalnych, samokontrola, odpowiedzialne podejmowanie decyzji z uwzględnieniem ich konsekwencji)
 • należy nauczyć dziecko, żeby zgłaszało się o pomoc do rodziców/opiekunów/pedagogó/psygologów w szkole, a także wpoić dziecku, że prośba  o pomoc nie oznacza słabości i nie jest niczym złym
 • należy zapoznać dziecko z możliwościami rozmowy ze specjalistami i uzyskania wsparcia, podczas korzystania z anonimowego, darmowego i całodobowego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 lub Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12 12
 • należy uczyć dziecko konstruktywnego reagowania na agresję
 • należy nauczyć dziecko odróżniać hejt od konstruktywnej krytyki
 • należy poznać zjawisko hejtu, jego przyczyny i skutki, jakie ze sobą niesie, szczególnie dla osoby hejtowanej i rozmawiać z dzieckiem na ten temat
 • należy uświadomić dziecku, że hejt jest czymś niewłaściwym, nieakceptowanym, nietolerowanym, złym i rani innych
 • należy wpoić dziecku, żeby w sytuacji, w której zetknie się z hejtem – jako ofiara lub jako świadek hejtu, POWINNO REAGOWAĆ
 • należy uświadomić dziecku, że brak reakcji na hejt jest cichym przyzwoleniem na mowę nienawiści i że to nie jest właściwa postawa
 • należy dawać przykład i samemu reagować na mowę nienawiści i walczyć z nią

 

Źródło: