FOMO – czym jest?

Pojęcie FOMO

 • akronim angielskiego zwrotu Fear of missing out
 • oznacza lęk przed pozbawieniem dostępu do informacji
 • po raz pierwszy określenia FOMO użył Dan Herman w połowie lat 90. XX wieku opisując „obawy przed niewykorzystaniem wszystkich dostępnych możliwości i jednocześnie utratę spodziewanej radości, związanej z wyczerpaniem wszystkich tych możliwości”.

Czym jest FOMO?

 • to lęk, że inne osoby w danym momencie przeżywają bardzo satysfakcjonujące doświadczenia, w których ja nie uczestniczę;
 • to strach dotyczący faktu, że inni bawią się bez mnie; ´
 • to lęk łączący się z chęcią bycia w stałej łączności z innymi, z potrzebą przynależności.

Co sprzyja zjawisku FOMO?

 • rozwój mediów i związane z tym zachowania;
 • proces komunikacji zajmuje obecnie zaledwie kilka chwil i nie wymaga specjalnych dodatkowych działań (kupowania znaczków pocztowych, wychodzenia na pocztę itp.);
 • w krótkim czasie dociera do nas wiele informacji, które często równie szybko się dezaktualizują;
 • pojawia się lęk przed tym, że nie jesteśmy na bieżąco z informacją
 • niezaspokojona potrzeba przynależności, która jest jedną z ważniejszych ludzkich potrzeb.

Jakie są objawy FOMO?

 • strach przed byciem pozbawionym informacji;
 • silna potrzeba korzystania ze smartfonów, portali społecznościowych, messengerów i stałego ich sprawdzania, niezależnie od okoliczności (zaraz po przebudzeniu, podczas posiłków, w trakcie spotkań ze znajomymi ,itp.);
 • intensywne i długotrwałe korzystanie z portali społecznościowych – dużo dłuższe w porównaniu do przeciętnego użytkownika Internetu;
 • skupianie się na życiu innych osób, aby śledzić i żyć życiem innych
 • potrzeba dzielenia się szczegółami ze swojego życia;
 • posiadanie konta na więcej niż jednej witrynie społecznościowej;
 • kreowanie własnego wizerunku w Sieci, odbiegającego od rzeczywistości;
 • wykorzystanie Internetu, jako sposób na zabicie nudy.

Jaki jest syndrom FOMO?

 • Pozbawienie dostępu do portali społecznościowych, powoduje u osoby z wysokim FOMO takie odczucia, jak:
  • niepokój,
  • lęk,
  • samotność,
  • dyskomfort,
  • nudności,
  • zawroty głowy,
  • bóle brzucha,

Źródło: