Komputerowe możliwości – szkolny konkurs informatyczno-plastyczny dla uczniów klas 1-3

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszam wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w szkolnym konkursie informatyczno-plastycznym „Komputerowe możliwości”. Zadaniem konkursowym jest indywidualnie zaprojektowane i wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej tematykę wykorzystania komputera i Internetu w życiu człowieka – na przykład wykonywany zawód, sytuacje związane z obowiązkami, nauką, odpoczynkiem, relaksem itp. Technika i format pracy jest dowolny i zależy od pomysłowości uczestnika konkursu.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu, zawierający szczegółu wykonania pracy konkursowej, z którym należy się zapoznać.

Regulamin konkursu „Komputerowe możliwości”:

 1. Celem konkursu jest promowanie zasad bezpiecznego zachowania w Internecie oraz rozwijanie uczniowskiej świadomości znaczenia TI w życiu każdego człowieka.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 1-3 SP-13 w Żorach.
 3. Zadaniem konkursowym jest indywidualnie zaprojektowane i wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej tematykę wykorzystania komputera i Internetu w życiu człowieka – na przykład wykonywany zawód, sytuacje związane z obowiązkami, nauką, odpoczynkiem, relaksem itp. 
 4. Praca konkursowa musi być projektem własnym i nie może wykorzystywać elementów innego autorstwa. Prace łamiące prawa autorskie będą wykluczane z konkursu.
 5. Technika wykonania pracy konkursowej jest dowolna. Praca może mieć postać płaską lub przestrzenną.
 6. Format zgłaszanej pracy konkursowej jest dowolny.
 7. Prace konkursowe należy podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia na odwrocie lub na spodniej części pracy.
 8. Prace należy dostarczyć do dnia 26 lutego 2021 r. do godz. 14:00.
  • Do biblioteki szkolnej
  • Przesłać zdjęcie pracy na adres e-mail biblioteki szkolnej: biblioteka.sp13@interia.pl z dopiskiem „konkurs” w temacie wiadomości e‑mail. Poza tym w treści wiadomości e-mail należy podać imię, nazwisko i klasę ucznia-autora pracy.
 9. Każdy uczeń może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę.
 10. Prace konkursowe nie będą zwracane uczniom.
 11. Spośród zgłoszonych prac konkursowych zostaną wyłonieni zwycięzcy.
 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 1-10 III 2021 r.
 13. Autor pracy konkursowej (w przypadku osób nieletnich rodzic/opiekun ucznia) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób wymagający realizacji konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 14. Autor pracy konkursowej (w przypadku osób nieletnich rodzic/opiekun ucznia) wyraża zgodę na nieograniczone i nieodpłatne prezentowanie jego pracy na wystawach szkolnych, stronie internetowej biblioteki szkolnej oraz stronie internetowej szkoły oraz innych publikacjach, w celach związanych z promocją konkursu oraz działalności biblioteki i szkoły.