Komputerowe zawody – szkolny konkurs informatyczno-graficzny dla uczniów klas 4-8

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszam wszystkich uczniów klas 4-8 do udziału w szkolnym konkursie informatyczno-graficznym „Komputerowe zawody”. Zadaniem

konkursowym jest indywidualnie zaprojektowane i wykonanie pracy graficznej z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego, przedstawiającej tematykę wykorzystania komputera i Internetu w życiu człowieka – na przykład wykonywany zawód, sytuacje związane z obowiązkami, rozwojem, odpoczynkiem i relaksem. Technika wykonania pracy konkursowej jest ograniczona do pracy graficznej, wykonanej na komputerze w dowolnym programie graficznym (np. Paint, Gimp itp.). Format pracy ustalony jest jako wydruk wielkości A4 wykonanej przez siebie pracy graficzne lub jako plik graficzny, zapisany w wersji elektronicznej w jednym z formatów: .jpg, .png, lub .bmp.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu, zawierający szczegóły wykonania pracy konkursowej, z którym należy się zapoznać.

Regulamin konkursu „Komputerowe zawody”:

 1. Celem konkursu jest promowanie zasad bezpiecznego zachowania w Internecie oraz rozwijanie uczniowskiej świadomości znaczenia TI w życiu każdego człowieka.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4-8 SP-13 w Żorach.
 3. Zadaniem konkursowym jest indywidualnie zaprojektowane i wykonanie pracy graficznej z wykorzystaniem dowolnego programu graficznego, przedstawiającej tematykę wykorzystania komputera i Internetu w życiu człowieka – na przykład wykonywany zawód, sytuacje związane z obowiązkami, rozwojem, odpoczynkiem i relaksem. 
 4. Praca konkursowa musi być projektem własnym i nie może wykorzystywać elementów innego autorstwa. Prace łamiące prawa autorskie będą wykluczane z konkursu.
 5. Technika wykonania pracy konkursowej jest ograniczona do pracy graficznej, wykonanej na komputerze w dowolnym programie graficznym (np. Paint, Gimp itp.)
 6. Pracę konkursową uczestnik zgłasza w wybrany przez siebie sposób:
  • jako wydruk w formacie A4 wykonanej przez siebie pracy graficzne;
  • jako plik pracy graficznej, zapisany w wersji elektronicznej w jednym z formatów: .jpg, .png, lub .bmp
 7. Prace w wersji wydruku należy dostarczyć do biblioteki szkolnej, natomiast prace w wersji elektronicznej w postaci pliku należy przesłać na adres e-mail biblioteki szkolnej: biblioteka.sp13zory@interia.pl z dopiskiem „konkurs” w temacie wiadomości e-mail.
 8. Prace konkursowe należy podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia
  • w przypadku  wydruku pracy graficznej podpis zamieszczamy na odwrocie wydruku
  • w przypadku wersji elektronicznej pracy, nazwisko, imię i klasa ucznia należy podać  w treści e-malia. Przesyłany plik należy nazwać nazwiskiem i imieniem ucznia.
 9. Każdy uczeń może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę.
 10. Prace konkursowe nie będą zwracane uczniom.
 11. Prace należy podpisać na jego odwrocie, wpisując imię, nazwisko i klasę ucznia.
 12. Prace należy dostarczyć do dnia 26 lutego 2021 r. do godz. 14:00.
 13. Spośród zgłoszonych prac konkursowych zostaną wyłonieni zwycięzcy.
 14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 1-10 III 2021 r..
 15. Autor pracy konkursowej (w przypadku osób nieletnich rodzic/opiekun ucznia) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób wymagający realizacji konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.
 16. Autor pracy konkursowej (w przypadku osób nieletnich rodzic/opiekun ucznia) wyraża zgodę na nieograniczone i nieodpłatne prezentowanie jego pracy na wystawach szkolnych, stronie internetowej biblioteki szkolnej oraz stronie internetowej szkoły oraz innych publikacjach, w celach związanych z promocją konkursu oraz działalności biblioteki i szkoły.