Krzyżówka biblioteczna – szkolny konkurs organizowany z okazji Tygodnia Bibliotek

Konkurs biblioteczny "Krzyżówka biblioteczna"Z okazji obchodzonego w dniach 8-15 V 2022 r. Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII naszej szkoły do udziału w szkolnym konkursie „Krzyżówka biblioteczna”.

Zadaniem konkursowym jest poprawne rozwiązanie krzyżówki konkursowej, związanej tematycznie z literaturą dziecięcą i młodzieżową oraz wpisanie hasła krzyżówki. Formularz krzyżówki dostępny jest w bibliotece szkolnej, a każdy uczeń może złożyć jedną krzyżówkę konkursową.

Podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą rozwiązane krzyżówki należy składać w bibliotece szkolnej do 20 V 2022 r. do godz. 16:00. Spośród poprawnie rozwiązanych krzyżówek zostanie wylosowany zwycięzca konkursu.

Powodzenia!