Offline Challenge – Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu - logo

Rozwój nowoczesnych technologii, coraz szybszy Internet, coraz nowocześniejsze smartfony, laptopy, tablety pozwalają na coraz większe możliwości informatyczne. Wykorzystujecie je do nauki, rozrywki i rozwijania własnych zainteresowań. Poza tymi pozytywnymi walorami nowoczesnego sprzętu komputerowego i technologii informatycznej, pojawia się jednak możliwość jej nadużywania.

Tegoroczne działania naszej szkoły w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, poza treściami dotyczącymi bezpieczeństwa w Sieci, zwracają szczególną uwagę na możliwości nadużywania i uzależnienia od Internetu i nowoczesnych sprzętów informatycznych. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły zapoznają się z tematyką podczas zajęć z wychowawcą, na zajęciach informatyki, na zajęciach języka angielskiego, a także podczas rozmów z pedagogami i psychologiem.

Logo akcji Offline Challenge

Ważną częścią tegorocznego projektu stanowi wyzwanie „Offline Challenge – czy wytrzymasz 48 godzin bez Internetu?”, do którego zaproszeni zostali uczniowie naszej szkoły, ich opiekunowie prawni oraz nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Podjęcie wyzwania i odcięcie się od Internetu oraz sprzętu komputerowego na dwa dni, pozwoli uświadomić sobie ile czasu pochłania Internet oraz korzystanie z mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii.

Wyzwanie Offline Challenge, które zaproponowane zostało na czas ferii zimowych, będzie także podstawą do realizowanych w marcu konkursów projektowych z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, organizowanych dla dwóch grup wiekowych – „Od komputera lubię bardziej…” dla uczniów klas 1-3 oraz „Zamieniamy FOMO na JOMO” dla uczniów klas 4-8.

Na stronie internetowej naszej szkolnej biblioteki, w zakładce „Edukacja”, został wprowadzony obszerny dział „Uzależnienie od Internatu”, gdzie opisane zostały zagadnienia dotyczące sposobu rozpoznawania, przeciwdziałania uzależnieniom od Internetu oraz jak sobie z nim radzić i gdzie szukać pomocy. Znajdują się tam materiały zarówno dla uczniów, jak i opiekunów i nauczycieli.