Otwarcie nowej biblioteki szkolnej

Nowa biblioteka SP-13 w Żorach
Nowa biblioteka SP-13 w Żorach

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej, poza świętem wszystkich, którzy są związani z procesem kształcenia naszych milusińskich, stał się także okazją do odsłony nowego oblicza naszej szkolnej biblioteki, która w wakacyjnych miesiącach przeszła całkowitą zmianę. Tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanej, przearanżowanej i odmienionej biblioteki SP-13 w Żorach. Otwarcia dokonały pani dyrektor Aleksandra Grygierzec oraz panie bibliotekarki Edyta Guznowska i Ilona Jelonek. O pomyślność funkcjonowania biblioteki szkolnej zadbał także ksiądz Grzegorz Matracki, udzielając błogosławieństwa.

Tego dnia bibliotekę zwiedzili goście: obecni i byli pracownicy placówki, a w dniach poprzedzających otwarcie, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych, poznając nowe oblicze miejsca, promującego czytelnictwo i kulturę. Odwiedzający podkreślali, że biblioteka odmłodniała, a jej nowa aranżacja przekształciła ją w nowoczesne i przestronne miejsce, sprzyjające rozwojowi zainteresowań czytelniczych.

A oto, jak nasza szkolna biblioteka zmieniała się od początku jej istnienia, czyli od 1983 roku, kiedy to wraz z otwarciem Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach, rozpoczęła swoją działalność..

Przez pierwsze 21 lat biblioteka mieściła się na drugim piętrze segmentu A w miejscu, w którym dziś swoje sale ma przedszkole. Biblioteka składała się wówczas z wypożyczalni oraz dwóch pomieszczeń magazynów bibliotecznych. Przylegała do niej także obszerna czytelnia, dysponująca trzydziestoma miejscami.

Już w pierwszym roku funkcjonowania szkoły, zakupiono do biblioteki 8 363 książek. W kolejnych latach księgozbiór był ciągle wzbogacany o lektury szkolne, literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz literaturę popularno-naukową. Duże znaczenie dla działalności biblioteki miał, rozpoczęty w 1999 roku, proces jej komputeryzacji. Także czytelnia w kolejnych latach swego funkcjonowania zyskiwała na jakości. Uzupełnienie jej w sprzęt audio-video a w 1999 r. w dwa stanowiska komputerowe, sprzyjało podnoszeniu jakości i atrakcyjności procesu kształcenia z wykorzystaniem zasobów naszej biblioteki.

Rok szkolny 2004/05 przyniósł naszej szkole wiele zmian organizacyjnych, spowodowanym powstaniem Zespół Szkół nr 6 w Żorach. W skład placówki wchodziły, mieszczące się w tym samym budynku, Szkoła Podstawowa nr 13 oraz Gimnazjum nr 6.

Przeobrażeniu uległa także książnica szkolna. Biblioteki SP-13 i G-6 zostały przeniesione na parter w bardziej dostępne dla czytelników, centralne miejsce placówki. W ten sposób powstało Centrum Informacji i Kultury, w skład którego wchodziły zbiory obu biblioteka szkolnych, rozmieszczone w osobnych pomieszczeniach bibliotecznych oraz łącząca je wspólna czytelnia.

Po zakończeniu prac remontowych, czytelnia, powiększona o kilka dodatkowych metrów, zyskała nowy wizerunek. Wyposażona w sprzęt audiowizualny, a niedługo później w 4 stanowiska komputerowe Multimedialnego Centrum Informacji, stała się przestronnym i nowoczesnym miejscem, mogącym pomieścić czterdziestu czytelników.

Kolejna odsłona nowego oblicza biblioteki szkolnej odbyła się w roku 2018, kiedy to zbiory biblioteki SP 13 i G-6 zostały połączone i przeniesione do wspólnego pomieszczenia, w którym wcześniej mieściła się czytelnia. W ten sposób powstała biblioteka SP-13, ulokowana w jednym pomieszczeniu bibliotecznym oraz dysponująca dodatkowym pomieszczeniem magazynowym, przeznaczonym na podręczniki szkolne.

Po tej zmianie, którą wymusiła między innymi likwidacja gimnazjum oraz konieczność wygospodarowania w szkole kolejnych sal lekcyjnych, uczniowie wciąż mieli możliwość korzystania z Multimedialnego Centrum Informacji oraz miejsc czytelniczych, jednak w okrojonej ilości.

Dużą zmianę przyniosły miesiące wakacyjne w  2021 roku, kiedy to nastąpiła ostatnia reorganizacja biblioteki szkolnej. Tym razem obejmowała ona nie tylko zmiany lokalowe, ale także nową aranżację. Biblioteka zyskała dodatkowe pomieszczenie magazynowe, ale także została wyposażona w nowe meble, utrzymane w nowoczesnej i przyjaznej dla uczniów kolorystyce. Zmieniła się także kolorystyka ścian, tworząc spójną całość nowego oblicza naszej szkolnej biblioteki.

Obok księgozbioru nasi Czytelnicy mogą korzystać z Kącika Edukacyjnego oraz Kącika Czytelniczego. Meble do tego ostatniego ufundowane zostały przez Radę Rodziców. Ten dodatkowy zastrzyk finansowy od Rady Rodziców, umożliwił zakup atrakcyjnych dla uczniów miejsc, sprzyjających relaksowi oraz zagłębianiu się w lekturę i przeniesieniu wyobraźnią w świat książki.

Nowoczesny wygląd naszej szkolnej biblioteki, nowa aranżacja, wymiana oświetlenia, atrakcyjna kolorystyka i miejsca do pracy z książką, przypadły do  gustu zarówno naszym małym, jak i dużym Czytelnikom. Uczniowie i pracownicy szkoły z przyjemnością odwiedzają bibliotekę, doceniając jej przestronność i nowoczesność. Nasza biblioteka wypiękniała i dziś wciąż jeszcze pachnie nowością!