Pięknie czytam poezję Wisławy Szymborskiej – Konkurs z okazji Tygodnia Bibliotek

Na niebieskim tle rozłożona książka. Nad nią czerwony napis Pięknie czytam poezję Wisławy Szymborskiej.Z okazji Tygodnia Bibliotek w naszej szkolnej bibliotece odbędzie się konkurs czytelniczy dla chętnych uczniów klas 4-7 – „Pięknie czytam poezję Wisławy Szymborskiej”. Zadaniem konkursowym jest jak najpiękniejsze przeczytanie w obecności jury wybranego wiersza Wisławy Szymborskiej.

Terminy:

  • zapisy na konkurs – do 12 V 2023 r. w bibliotece szkolnej
  • konkurs odbędzie się 17 V 2023 r. o godz. 17:00 w bibliotece szkolnej

Regulamin konkursu:

  • Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka” realizowanego z okazji Tygodnia Bibliotek.
  • Konkurs kierowany jest do chętnych uczniów klas IV-VII SP-13 w Żorach.
  • Zadaniem konkursowym jest jak najpiękniejsze przeczytanie w obecności jury wybranego wiersza Wisławy Szymborskiej.
  • Uczniowie zgłaszają chęć swojego udziału w konkursie do 12 V 2023 r. w bibliotece szkolnej.
  • Podczas konkursu „Pięknie czytam poezję Wisławy Szymborskiej” oceniane będą: płynność czytania (opanowanie tekstu), właściwe tempo czytania (dostosowane do sytuacji, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych), wyraźne czytanie (uczeń musi być słyszany i rozumiany), wyraziste czytanie (dostosowanie sposobu czytania do prezentowanego fragmentu tekstu, odpowiednie akcentowanie, modulacja głosu, pauzy, wyrażanie uczuć za pomocą głosu, zaciekawienie, wzruszenie słuchacza itp.).
  • Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy, na których czekają nagrody.