Pięknie czytam w audiobooku – konkurs

Na niebieskim tle stos książek otulonych słuchawkami. Po prawej stronie biały napis KONKURS. Poniżej żółty napis PIĘKNIE CZYTAM W AUDIOBOOKUZapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas 1-8 do udziału w szkolnym konkursie bibliotecznym „Pięknie czytam w audiobooku” organizowanym z okazji Tygodnia Bibliotek!

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie audiobooka z czytanym przez ucznia tekstem – bajką, lekturą, książką należącą do kanonu literatury dziecięcej.  Podczas nagrywania audiobooka można wykorzystać dodatkowe elementy dźwiękowe, podkreślające nastrój czytanego tekstu, tworząc w ten sposób słuchowisko.

Nagranie musi się rozpoczynać podaniem: autora, tytułu czytanego tekstu, tłumacza (jeżeli jest) oraz imienia i nazwisko czytającego ucznia – na podstawie następującego wzoru: (przykład) Alan Alexander Milne, „Kubuś Puchatek”, przełożyła Irena Tuwim, czyta: Anna Nowak

Konkursowe nagranie w postaci pliku audio (dźwiękowego), zapisane w formacie MP3, należy dostarczyć na pendrivie do biblioteki szkolnej do 20 V 2024 r. do godz. 12:00.

Zapraszamy!

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Biblioteka – miejsce na czasie” realizowanego z okazji XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
  2. Konkurs kierowany jest do chętnych uczniów klas I-VIII  SP-13 w Żorach.
  3. Zadaniem konkursowym jest indywidualne przygotowanie audiobooka z czytanym przez ucznia tekstem – bajką, lekturą, książką należącą do kanonu literatury dziecięcej. Podczas nagrywania audiobooka można wykorzystać dodatkowe elementy dźwiękowe, podkreślające nastrój danego fragmentu lub charakter czytanego tekstu, tworząc w ten sposób słuchowisko. Nagranie musi się rozpoczynać podaniem: autora, tytułu czytanego tekstu, tłumacza (jeżeli jest) oraz imienia i nazwisko osoby czytającej – na podstawie następującego wzoru: Alan Alexander Milne, „Kubuś Puchatek”, przełożyła Irena Tuwim, czyta: Anna Nowak
  4. Nagranie należy przygotować w postaci pliku audio (dźwiękowego) w formacie MP3.
  5. Pracę konkursową zapisaną na pendrivie należy przynieść do biblioteki szkolnej do 20 V 2024 r. do godz. 12:00.
  6. Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę będą brane: płynność czytania (opanowanie tekstu), właściwe tempo czytania (dostosowane do sytuacji, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych), wyraźne czytanie (uczeń musi być słyszany i rozumiany), wyraziste czytanie (dostosowanie sposobu czytania do prezentowanego fragmentu tekstu, odpowiednie akcentowanie, modulacja głosu, pauzy, wyrażanie uczuć za pomocą głosu, zaciekawienie, wzruszenie słuchacza itp.), a także – w przypadku zastosowania dodatkowych efektów dźwiękowych – ich jakość i trafność wyboru w celu podkreślenia charakteru i nastroju czytanego tekstu.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 V 2024 r. Na zwycięzców czekają nagrody.
  8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie danych osobowych uczestnika konkursu w celach promocyjnych konkursu oraz działań SP-13 w Żorach i jej biblioteki szkolnej, a także na opublikowanie prac konkursowych w Internecie w celach promocyjnych działalności SP-13 w Żorach i jej biblioteki szkolnej, jak również na wykorzystanie audiobooków w celu promocji czytelnictwa.