Przygotowanie podręczników do zwrotu

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego oraz terminem zwrotów podręczników, proszę aby wszyscy uczniowie przygotowali swoje podręczni w następujący sposób:

  • Sprawdzenie stanu podręcznika i usunięcie uszkodzeń (usunięcie ewentualnych śladów po ołówku; sklejenie taśmą uszkodzeń kartek; zdjęcie okładki – jeśli okładka jest przyklejona, nie zdejmujemy okładki!)
  • Przekreślenie imienia, nazwiska i klasy ucznia wpisanych do podręcznika
  • Skompletowanie wszystkich wypożyczonych podręczników szkolnych (dla przypomnienia można sprawdzić listę obowiązujących podręczników)
  • Zgłoszenie wychowawcy klasy ewentualnych zagubień lub zniszczeń podręczników.

Tak przygotowane podręczniki uczniowie będą oddawać w wyznaczonym terminie.