Rozstrzygnięcie konkursu „Bohater literacki”

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego realizowany był w naszej szkole międzyklasowy konkurs dla uczniów klas 4-8 „Bohater literacki”. Zadaniem konkursowym było przedstawienie w formie zdjęcia wybranej przez klasę postaci literackiej.

W ramach konkursu przedstawiono bardzo ciekawe prace, spośród których komisja konkursowa (w składzie p. dyr. A. Grygierzec, p. D. Dwornicka, p. E. Guznowska) wyróżniła następujące klasy:

W grupie wiekowej klas 4-6

  • I miejsce – klasa 6E reprezentowana przez ucznia: Kacpra M.
  • I miejsce – klasa 4D reprezentowana przez ucznia: Aleksandra K.
  • II miejsce – klasa 4B reprezentowana przez ucznia: Patrycję P.
  • III miejsce – klasa 6A reprezentowana przez ucznia:.Zuzannę N.
  • III miejsce – klasa 6C  reprezentowana przez ucznia:Jakuba K.
  • wyróżnienie – klasa 6D reprezentowana przez ucznia: Ewelinę N.
  • wyróżnienie – klasa 6F reprezentowana przez ucznia: Michała P.

W grupie wiekowej klas 7-8

  • I miejsce – klasa 8A reprezentowana przez ucznia: Magdalenę N.
  • II miejsce – klasa 8E reprezentowana przez ucznia: Julię B..
  • III miejsce – klasa 7D reprezentowana przez ucznia: Kacpra D.

Zwycięskie klasy, za swoje zaangażowanie i pomysłowość, otrzymały nagrodę w postaci „Certyfikatu nietykalności”.

A oto galeria nagrodzonych prac konkursowych

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!