Wydarzenia biblioteczne

Biblioteka szkolna jest nieodzowną częścią szkoły. Gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne potrzebne do nauki, rozwijające i pogłębiające zainteresowania uczniów. W swej działalności ma także za zadanie kształtowanie kultury czytelniczej uczniów.

Nasza szkolna biblioteka prowadzi bogatą działalność kulturalną, która opisywana jest w dziale witryny Wydarzenia biblioteczne. Oto część z nich (witryna Biblioteki SP-13 w Żorach jest na etapie rozbudowy, stąd jeszcze nie wszystkie wydarzenia zostały tu opisane):

Akcje biblioteczne