Akcje biblioteczne

„Jestem bohaterem…” Akcja biblioteczna

Z okazji zbliżającego się Tygodnia Bibliotek zapraszam do wspólnej zabawy i udziału w szkolnej akcji bibliotecznej „Jestem bohaterem…”.

Każdy z nas ma swojego ulubionego bohatera książki. Myślę także, że wielu potrafi w wyobraźni wcielić się w takiego bohatera. Proponuję zatem, abyśmy tę wyobraźnię zamienili w czyn, biorąc udział w akcji bibliotecznej „Jestem bohaterem…”, której zadaniem jest:

 • w kategorii zdjęcie bohatera: przebranie się ucznia/nauczyciela/pracownika szkoły i ucharakteryzowanie w postać wybranego bohatera książki, wykonanie zdjęcia i przesłaniu takiej fotografii na adres biblioteki szkolnej: biblioteka.sp13zory@interia.pl
 • w kategorii zdjęcie scenki z bohaterem: przebranie się ucznia/nauczyciela/pracownika szkoły oraz ich chętnych członków rodziny, ucharakteryzowanie w postaci biorące udział w scence z bohaterem wybranej książki, wykonanie zdjęcia i przesłaniu takiej fotografii na adres biblioteki szkolnej: biblioteka.sp13zory@interia.pl

Akcja trwa do 25 V 2020 r. (aneksem z dnia 11 V 2020 r. przedłużono termin akcji) i odbywać się będzie w dwóch kategoriach: bohater książki oraz scenka z bohaterem książki. Zatem na jednej fotografii przedstawiony zostanie bohater książki, a na drogiej – scenka z udziałem bohatera, w której mogą brać udział także pozostali członkowie rodziny – w przebraniach – rzecz jasna.

Zapraszam więc bardzo serdecznie do wspólnej zabawy: uczniów naszej szkoły, ich rodziców/opiekunów, rodzeństwo i innych domowników. Zapraszam także nauczycieli i pracowników naszej szkoły oraz ich członków rodziny.

Każdy z uczestników akcji „Jestem bohaterem…” może wysłać maksymalnie dwa zdjęcia – po jednym w każdej kategorii. O tym, czy uczestnik weźmie udział w obu kategoriach akcji, czy tylko w jednej z nich, decyduje sam uczestnik.

Do zdjęcia należy dołączyć następujące dane:

 • imię nazwisko głównego uczestnika akcji (ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły)
 • w przypadku ucznia dołączyć klasę, do której uczeń chodzi
 • tytuł i autora książki, z której pochodzi bohater zdjęcia
 • nazwę bohatera, za jakiego uczestnik jest przebrany
 • mile widziane imiona pozostałych uczestników, biorących udział w akcji (zarówno tych, którzy występują na zdjęciu scenki z bohaterem, jak również tych, którzy pomagali przygotować prace fotograficzne).
 • niezbędne jest także przesłanie na dzienniku przez rodzica/opiekuna ucznia oraz nauczyciela, pracownika szkoły oświadczenia o zgodzie na upublicznienie wizerunku (wzór oświadczenia i informacje jego dotyczące znajdują się w regulaminie akcji „Jestem bohaterem…”)

Z przesłanych zdjęć stworzymy sobie naszą szkolną galerię książkowych bohaterów, zamieszczoną na stronie internetowej naszej biblioteki szkolnej.

Podkreślam, że akcja „Jestem bohaterem…” nie jest konkursem, lecz okazją do wspólnej zabawy. Myślę, że akcja ta będzie ciekawą formą na spotkanie z książką, rozmowy o bohaterach i wyborach czytelniczych, ale także ciekawym pomysłem na spędzenie wolnego czasu w domu i oderwanie się się od codziennej rutyny. Mam nadzieję, że akcja ta wniesie wiele radości i optymizmu podczas wspólnych przygotowań, charakteryzacji, tworzenia scenografii, czy wreszcie fotografowania efektów wspólnej pracy.

Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy!

Regulamin akcji „Jestem bohaterem…”


„Zaczaroszyfrowana biblioteka” – projekt czytelniczy

W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych uczniowie naszej szkoły bali  udział w projekcie czytelniczym „Zaczaroszyfrowana biblioteka”. Projekt ten promował działalność biblioteki szkolnej oraz jej znaczenie w kształtowaniu kultury czytelniczej uczniów oraz w ich procesie edukacyjnym. Ponadto kształtował także wśród uczniów zdolności matematyczne.

W ramach projektu uczniowie klas 1-3 oraz 4-8 brali udział między innymi w Szkolnym Konkursie Projektowym „Zaczaroszyfrowana biblioteka”. Wzbudził on wielkie zainteresowanie nietypową formą i zadaniami rebusowymi, które poza promocją czytelnictwa zachęcały też uczestników do podjęcia wyzwania logicznego myślenia i rozwiązania wieloetapowej zagadki.

W ramach projektu uczniowie klas I-III rozwiązywali rebusy, natomiast ich starsi koledzy z klas IV-VIII wykonywali 5 kolejno wynikających z siebie zadań. W obu grupach efektem indywidualnej procy projektowej uczniów, było uzyskanie pięciu cyfr, stanowiących szyfr do otwarcia zaczaroszyfrowanej kłódki.

Na zakończenie projektu 4 XII 2019 r. odbył się apel podsumowujący. Podczas apelu rozstrzygnięto także konkursy projektowe i wręczono nagrody zwycięzcom. Laureaci, wykorzystując swoje rozwiązania zadań konkursowych,  mogli otworzyć zaczaroszyfrowaną kłódkę, zamieszczoną na kuferku z nagrodami.

Zwycięzcami Szkolnych Konkursów Projektowych „Zaczaroszyfrowana biblioteka” zostali:

 • Martyna Kosteczko kl. 3 B – w grupie wiekowej uczniów klas 1-3
 • Zosia Burzan kl. 5 E – w grupie wiekowej uczniów klas 4-5
 • Hania Purzyńska kl. 6 C – wgrupie wiekowej uczniów klas 6
 • Szymon Szkołda  kl. 7 B – w grupie wiekowej uczniów klas 7-8

Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za zaangażowanie!

Obejrzyj galerię zdjęć