Poznacie mnie po książce – projekt z okazji Tygodnia Bibliotek

Tydzień BibliotekW maju w naszej szkole realizowany był projekt biblioteczny zatytułowany „Poznacie mnie po książce”, który organizowany był z okazji Tygodnia Bibliotek

Zorganizowany został między innymi konkurs projektowy „Poznacie mnie po książce”, który kierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Zadaniem konkursowym było połączenie nazwisk nauczycieli z tytułami ich ulubionych książek z dzieciństwa. Największą trafnością w dopasowaniu tytułów ulubionych książek do nazwisk nauczycieli wykazała się Marcelina Boral z klasy 7B. Po konkursie powstała wystawa, która między innymi ujawnia prawidłowe odpowiedzi konkursowe. Ponadto, nauczyciele wykonali zdjęcia dla uczniów, promujące ich ulubioną książkę z dzieciństwa.

Kolejnym działaniem w ramach projektu był konkurs dla uczniów klas I-VIII „Krzyżówka biblioteczna”. Zadaniem konkursowym było poprawne rozwiązanie krzyżówki oraz rozszyfrowanie hasła krzyżówki. Spośród poprawnie rozwiązanych krzyżówek konkursowych wylosowano zwycięzcę. Losowania dokonała Dagmara Piotrowska z klasy 8A, która tym samym wyłoniła zwycięzcę konkursu. Laureatką konkursu „Krzyżówka biblioteczna” została Emmi Lewandowska z klasy 1B.

Następnym działaniem projektowym, do którego zostali zaproszeni uczniowie klas IV i V, był konkurs „Pięknie czytam”. Polegał on na jak najpiękniejszym przeczytaniu w obecności jury, wybranego przez ucznia fragmentu książki, spośród wskazanego zestawu literatury dziecięcej i młodzieżowej. Konkurs odbył się 18 maja w naszej szkolnej bibliotece. Uczestnicy konkursu pięknie zaprezentowali swoje umiejętności, które wyróżnione zostały nagrodami. Laureatkami konkursu „Pięknie czytam” zostały:

  1. miejsce – Aleksandra Cebula z klasy 5 C
  2. miejsce ex aequo: Dominika Pyrk z klasy 5 C oraz Marta Sztepun z klasy 5 C

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w naszej szkolnej bibliotece odbyło się także spotkanie autorskie z Panią Katarzyną Szestak – pisarką, polonistką i absolwentką naszej szkoły. Spotkanie, które otworzyła Pani Aleksandra Śniegoń – dyrektor naszej szkoły, poświęcone było debiutanckiej i nagrodzonej książce dla dzieci pt.: „Szary domek” – bajce mówiącej o  poszukiwaniu szczęścia, tęsknocie za przyjaźnią, miłością i bliskością. Uczniowie klasy 3B, którzy wzięli udział w spotkaniu autorskim, zapoznali się wcześniej z fragmentem tej książki i wykonali na jej podstawie prace plastyczne. Kolejne losy bohaterów książki uczniowie poznali podczas spotkania autorskiego, podczas którego, najpierw towarzyszące autorce – Maja i Martyna (uczennice z CKZiU), a następnie sama autorka, odczytały kolejne rozdziały książki.

W czasie spotkania Pani Szestak odpowiedziała także na pytania uczniów o jej twórczość. Pisarka wylosowała również ucznia, który otrzymał książkę „Szary domek” z dedykacją – była to Maja Talarek-Kikiela z kl. 3B. Książkę z dedykacją otrzymała także nasza szkolna biblioteka, dla wszystkich Czytelników naszej szkoły. Kwiatowe podziękowania ze strony naszych uczniów i pamiątkowe zdjęcia, zakończyły to wyjątkowe spotkanie, które rozbudziło ciekawość czytelniczą naszych najmłodszych uczestników wydarzenia.

Zadania w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek skupiały się na promocji czytelnictwa, a także integracji naszej społeczności szkolnej. Szereg oferowanych uczniom działań spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów, którym dziękujemy za wspólną zabawę. Z kolei wszystkim zwycięzcom konkursów bibliotecznych serdecznie gratulujemy tych osiągnięć.

A teraz kilka słów o Tygodniu Bibliotek:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W bieżącym roku hasło promującego XIX edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek brzmi „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Hasło odnosi się do biblioteki jako mikro- i makrokosmosu jednocześnie. Z jednej strony książnica to swoista oaza w mieście, mały jego fragment, zaledwie punkt, z drugiej strony – drzwi do świata. Wystarczy sięgnąć po tę lub inną książkę, by znaleźć się w starożytnym Rzymie, albo wyruszyć w Kosmos. W bibliotece zebrana jest wiedza o wszystkim. Tu można szukać odpowiedzi na pytania o literaturę i fizykę kwantową, o historię świata i wędkarstwo, o zmiany klimatyczne i twórczość poetów. I żadne z pytań nie będzie głupie i żadne nie pozostanie bez odpowiedzi.

Obejrzyj Galerię z obchodów Tygodnia Bibliotek w naszej szkole

Konkurs projektowy „Poznacie mnie po książce”

Konkurs „Krzyżówka biblioteczna”

Konkurs „Pięknie czytam”

Spotkanie autorskie z pisarką Katarzyną Szestak