Regulamin akcji bibliotecznej „Pocztówka dla Biblioteki”

  1. Akcja „Pocztówka dla Biblioteki” kierowana jest do chętnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach. 
  2. Akcja ma na celu promowanie czytelnictwa oraz działalności i znaczenia biblioteki w środowisku uczniowskim. 
  3. Zadaniem akcji jest wykonanie pocztówki dla biblioteki szkolnej z wykorzystaniem dowolnej techniki na przykład papierowej, elektronicznej, pracy przestrzennej itd. 
  4. Format pracy jest dowolny na przykład laurka, pocztówka, rysunek, itd. 
  5. Temat pracy ma nawiązywać do święta Tygodnia Bibliotek i promować czytelnictwo oraz znaczenie biblioteki dla uczniów. 
  6. Prace w wersji elektronicznej oraz zdjęcia prac, wykonanych inną techniką, należy przesłać do 20 V 2020 r. na adres e-mail:  biblioteka.sp13zory@interia.pl 
  7. Wraz z pracą należy przesłać także imię, nazwisko klasę ucznia – autora pracy. 
  8. Z przesłanych prac zostanie wykonana galeria na stronie internetowej Biblioteki SP-13 w Żorach oraz udostępniona także na stronie internetowej SP-13 w Żorach. 
  9. Uczestnicy akcji “Pocztówka dla Biblioteki” wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe zamieszczenie prac na stronie internetowej Biblioteki SP-13 w Żorach oraz stronie internetowej SP-13 w Żorach, a także wykorzystanie ich w postaci wydruków na wystawki szkolne, promujące czytelnictwo oraz działalność biblioteki i szkoły. 
  10. Akcja “Pocztówka dla Biblioteki” nie jest konkursem, jednak dla uczestników przewidziano nagrody w postaci uwag pochwalnych. Dziesięciu autorów najciekawszych prac, otrzyma uwagę pochwalną i + 10 pkt, natomiast pozostali uczestnicy akcji otrzymają, zgodnie ze Statutem Szkoły, uwagę pochwalną i + 5 pkt.