Bajkowa krzyżówka – konkurs z okazji Tygodnia Bibliotek

Tydzień Bibliotek

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, trwającego w dniach 8-15 maja, nasza szkolna biblioteka zorganizowała między innymi szkolny konkurs biblioteczny „Bajkowa krzyżówka„, kierowany do uczniów klas 1-8 naszej szkoły. Zadaniem konkursowym było rozwiązanie krzyżówki, której hasła związane ze światem baśni i legend, przedstawione były w rymowanej formie.

Komisja konkursowa, w składzie p. I. Jelonek i p. E. Guznowska wyłoniła zwycięzcę konkursu, dokonując losowania wśród poprawnie wykonanych prac konkursowych. Laureatem konkursy „Bajkowa krzyżówka” został Mateusz Stalmach z klasy 8 E, któremu serdecznie gratulujemy!

Regulamin szkolnego konkursu „Bajkowa krzyżówka”

 1. Szkolny konkurs „Bajkowa krzyżówka”, realizowany w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, kierowany jest do uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
 3. Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie krzyżówki, tematycznie związanej literaturą dla dzieci i młodzieży.
 4. Formularz z krzyżówką dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej biblioteki SP-13 w Żorach: biblioteka.sp13zory.pl, który należy wydrukować.
 5. Zadanie konkursowe uczniowie wykonują samodzielnie.
 6. Zadanie konkursowe należy podpisać we wskazanym miejscu, wpisując drukowanymi literami imię i nazwisko oraz klasę ucznia.
 7. Podpisane prace, należy złożyć w bibliotece szkolnej lub przesłać drogą mailową na adres: biblioteka.sp13zory@interia.pl w nagłówku wiadomości wpisując „krzyżówka”, a w treści wiadomości dodać imię, nazwisko i klasa ucznia.
 8. Prace konkursowe należny dostarczyć do 21 V 2021 r. do godz. 14:00.
 9. Każdy uczeń może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 10. Poprawnie rozwiązane krzyżówki, wezmą udział w losowaniu nagrody.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 24-28 V 2021 r.