Czytelnik nie z tej ziemi – konkurs biblioteczny dla uczniów kl. 1-8

Z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkolnej bibliotece, realizowany był projekt czytelniczy „Biblioteka nie z tej ziemi”. Projekt ten pozwolił uczniom wyobrazić sobie i stworzyć odmienny i nieznany świat – świat nie z tej ziemi.

Jednym z zadań projektu była propozycja dla uczniów klas 1-8 w postaci konkursu projektowego „Czytelnik nie z tej ziemi”.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w postaci maski, przedstawiającej wyobrażenie wizerunku czytelnika nie z tej ziemi – czyli wyobrażenie jak może wyglądać czytelnik z „innego świata”, na przykład ze świata ufoludków, ze świata podwodnego, ze świata jaskiniowców, ze świata robotów, ze zwierząt, ze świata krasnali itp.  

Napłynęło wiele bardzo ciekawych i wyjątkowych prac, spośród których jury w składzie p. Dorota Jurczyk i p. Edyta Guznowska, wyłoniło następujących zwycięzców.

1 miejsce – Rafał Kapłeniak kl. 6C „Czytelnik z otchłani morskiej”
2 miejsce – Maja Małek kl. 2B
3 miejsce – Szymon Dunajewski kl. 1B, oraz Jan Słowik kl. 8B
Wyróżnienie – Julia Brzuska kl. 3B

Laureatom konkursu gratuluję wyróżnień, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję za zaangażowanie i wspólną zabawę!

Regulamin konkursu:

 1. Szkolny konkurs biblioteczny „Czytelnik nie z tej ziemi” realizowany jest w ramach projektu „Biblioteka nie z tej ziemi” – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
 2. Konkurs ma na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia i pobudzanie  wyobraźni.
 3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 1 – 8 SP-13 w Żorach
 4. Konkurs trwa od 8 do 30 października 2020 r.
 5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w postaci maski, przedstawiającej wyobrażenie wizerunku czytelnika nie z tej ziemi – czyli wyobrażenie jak może wyglądać czytelnik z „innego świata”, na przykład ze świata ufoludków, ze świata podwodnego, ze świata jaskiniowców, ze świata robotów, ze świata na ziarnku pisku, ze świata w chmurach, ze świata zwierząt itp.
 6. Technika i format wykonania prac są dowolne i zależą od wyobraźni uczniów. Może to być praca plastyczna, praca przestrzenna itp. Praca musi przedstawiać wizerunek w postaci maski. Wysoko oceniane będą nietypowe techniki i nieszablonowe rozwiązania.
 7. Każdy uczeń może przedstawić jedną pracę konkursową, wykonaną indywidualnie (prace zespołowe nie są dopuszczone).
 8. Podczas wykonania prac konkursowych należy zwrócić uwagę na jej samodzielność oraz zachowanie praw autorskich. Prace, na których znajdować się będą odrysowane, odbijane rysunki innych twórców, naklejki itp., nie będą dopuszczane do konkursu.
 9. Prace konkursowe należy czytelnie podpisać imieniem, nazwiskiem klasą ucznia, umieszczonym na odwrocie pracy.
 10. Prace można składać w bibliotece szkolnej lub przesłać jej zdjęcia na adres e-mail: biblioteka.sp13zory@interia.pl wpisując w temacie maila „Konkurs”.
 11. Termin składania prac konkursowych: 6 XI 2020 do godz. 14:00 (aneksem z dnia 30 X 2020 r. przedłużono termin trwania konkursu).
 12. Prace konkursowe nie będą zwracane uczniom. Z prac konkursowych zostanie wykonana wystawka pokonkursowa.
 13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie ich prac konkursowych do tworzenia wystawek i gazetek, a także do zamieszczania ich elektronicznej wersji na stronie internetowej Biblioteki SP-13 w Żorach oraz stronie internetowej SP-13 w Żorach w celu promocji czytelnictwa oraz działalność biblioteki i szkoły.
 14. Rozstrzygnięcie konkursu oraz jego wyniki zostaną podane w dniach 3 – 6 XI 2020 r.
 15. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 16. Uczestnicy konkursu, jak i laureaci uzyskają wpis pochwalny z zachowania.