Zakładka do książki nie z tej ziemi – konkurs biblioteczny dla uczniów kl. 1-3

Jednym z zadań projektu była propozycja dla uczniów klas 1-3 w postaci konkursu projektowego „Książka nie z tej ziemi”.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej lub przestrzennej, przedstawiającej wyobrażenie zakładki do książki nie z tej ziemi – czyli wyobrażenie jak może wyglądać zakładka do książki z „innego świata”, na przykład ze świata ufoludków, ze świata podwodnego, ze świata jaskiniowców, ze świata robotów, ze świata na ziarnku pisku, ze świata w chmurach, ze świata zwierząt, ze świata krasnali itp.

Napłynęło wiele bardzo ciekawych i wyjątkowych prac, spośród których jury w składzie p. Dorota Jurczyk i p. Edyta Guznowska, wyłoniło następujących zwycięzców.

1 miejsce – Gabriel Sasin kl. 2A
2 miejsce – Brajan Parysz kl. 1C
3 miejsce – Nina Garboś kl. 3C
Wyróżnienie: Jakub Hrycak kl. 1A, Piotr Danilewicz kl. 2C, Julia Łyczywek kl. 3A

Laureatom konkursu gratuluję wyróżnień, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za zaangażowanie i wspólną zabawę!

Regulamin konkursu:

 1. Szkolny konkurs biblioteczny „Zakładka do książki nie z tej ziemi” realizowany jest w ramach projektu „Biblioteka nie z tej ziemi” – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
 2. Konkurs ma na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia i pobudzanie  wyobraźni.
 3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 1 – 3 SP-13 w Żorach
 4. Konkurs trwa od 8 do 30 października 2020 r.
 5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej wyobrażenie zakładki do książki nie z tej ziemi – czyli wyobrażenie jak może wyglądać zakładka do książki z „innego świata”, na przykład ze świata ufoludków, ze świata podwodnego, ze świata jaskiniowców, ze świata robotów, ze świata na ziarnku pisku, ze świata w chmurach, ze świata zwierząt itp.
 6. Technika i format wykonania prac są dowolne i zależą od wyobraźni uczniów. Może to być praca plastyczna, praca przestrzenna itp. Wysoko oceniane będą nietypowe techniki i nieszablonowe rozwiązania.
 7. Każdy uczeń może przedstawić jedną pracę konkursową, wykonaną indywidualnie (prace zespołowe nie są dopuszczone).
 8. Podczas wykonania prac konkursowych należy zwrócić uwagę na jej samodzielność oraz zachowanie praw autorskich. Prace, na których znajdować się będą odrysowane, odbijane rysunki innych twórców, naklejki itp., nie będą dopuszczane do konkursu.
 9. Prace konkursowe należy czytelnie podpisać imieniem, nazwiskiem klasą ucznia.
 10. Prace można składać w bibliotece szkolnej lub przesłać jej zdjęcia na adres e-mail: biblioteka.sp13zory@interia.pl wpisując w temacie maila „Konkurs”.
 11. Termin składania prac konkursowych: 6 XI 2020 do godz. 14:00 (aneksem z dnia 30 X 2020 r. przedłużono termin trwania konkursu).
 12. Prace konkursowe nie będą zwracane uczniom. Z prac konkursowych zostanie wykonana wystawka pokonkursowa.
 13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie ich prac konkursowych do tworzenia wystawek i gazetek, a także do zamieszczania ich elektronicznej wersji na stronie internetowej Biblioteki SP-13 w Żorach oraz stronie internetowej SP-13 w Żorach w celu promocji czytelnictwa oraz działalność biblioteki i szkoły.
 14. Rozstrzygnięcie konkursu oraz jego wyniki zostaną podane w dniach 3 – 6 XI 2020 r.
 15. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 16. Uczestnicy konkursu, jak i laureaci uzyskają wpis pochwalny z zachowania