Książka nie z tej ziemi – konkurs biblioteczny dla uczniów kl. 1-8

Z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w naszej szkolnej bibliotece, realizowany był projekt czytelniczy „Biblioteka nie z tej ziemi”. Projekt ten pozwolił uczniom wyobrazić sobie i stworzyć odmienny i nieznany świat – świat nie z tej ziemi.

Jednym z zadań projektu była propozycja dla uczniów klas 1-8 w postaci konkursu projektowego „Książka nie z tej ziemi”.

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej lub przestrzennej, przedstawiającej wyobrażenie książki nie z tej ziemi – czyli wyobrażenie jak może wyglądać książka „w innym świecie”, na przykład na innej planecie, w świecie ufoludków, w świecie podwodnym, w świecie jaskiniowców, w świecie robotów, na ziarnku pisku, w świecie zwierząt itp.

Napłynęło wiele bardzo ciekawych i wyjątkowych prac, spośród których jury w składzie p. Dorota Jurczyk i p. Edyta Guznowska, wyłoniło następujących zwycięzców.

1 miejsce – Maksymilian Smyczek kl. 2B
2 miejsce – Zuzanna Kapłoniak kl. 2B
3 miejsce – Monika Świerkot kl. 2B oraz Julia Brzuska kl. 3B

Laureatom konkursu gratuluję wyróżnień, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za zaangażowanie i wspólną zabawę!

Regulamin konkursu:

 1. Szkolny konkurs czytelniczy „Książka nie z tej ziemi” realizowany jest w ramach projektu „Biblioteka nie z tej ziemi” – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
 2. Konkurs ma na celu rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia i rozbudzanie wyobraźni.
 3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 1 – 8 SP-13 w Żorach
 4. Konkurs trwa od 8 do 30 października 2020 r.
 5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej wyobrażenie książki nie z tej ziemi – czyli wyobrażenie jak może wyglądać książka  „w innym świecie”, na przykład na innej planecie, w świecie ufoludków, w świecie podwodnym, w świecie jaskiniowców, w świecie robotów, na ziarnku pisku, w chmurach, w świecie zwierząt itp.
 6. Technika i format wykonania prac są dowolne i zależą od wyobraźni uczniów. Może to być praca plastyczna, praca przestrzenna itp. Wysoko oceniane będą nietypowe techniki i nieszablonowe rozwiązania.
 7. Każdy uczeń może przedstawić jedną pracę konkursową, wykonaną indywidualnie (prace zespołowe nie są dopuszczone).
 8. Podczas wykonania prac konkursowych należy zwrócić uwagę na jej samodzielność oraz zachowanie praw autorskich. W przypadku prac rysunkowych, prace, na których znajdować się będą naklejki lub odrysowane, odbijane rysunki innych twórców, nie będą dopuszczane do konkursu.
 9. Prace konkursowe należy czytelnie podpisać imieniem, nazwiskiem klasą ucznia.
 10. Prace można składać w bibliotece szkolnej lub przesłać jej zdjęcia na adres e-mail: biblioteka.sp13zory@interia.pl wpisując w temacie maila „Konkurs”.
 11. Termin składania prac konkursowych: 6 XI 2020 do godz. 14:00 (aneksem z dnia 30 X 2020 r. przedłużono termin trwania konkursu).
 12. Prace konkursowe nie będą zwracane uczniom. Z prac konkursowych zostanie wykonana wystawka pokonkursowa.
 13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie ich prac konkursowych do tworzenia wystawek i gazetek, a także do zamieszczania ich elektronicznej wersji na stronie internetowej Biblioteki SP-13 w Żorach oraz stronie internetowej SP-13 w Żorach w celu promocji czytelnictwa oraz działalność biblioteki i szkoły.
 14. Rozstrzygnięcie konkursu oraz jego wyniki zostaną podane w dniach 3 – 6 XI 2020.
 15. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.
 16. Uczestnicy konkursu, jak i laureaci uzyskają wpis pochwalny z zachowania.