„Od komputera lubię bardziej…” konkurs projektowy dla uczniów klas 1-3 realizowany z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

W ramach projektu „Offline Challenge – czy wytrzymasz 48 godzin bez Internetu?” realizowanego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, biblioteka szkolna organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas 1-3 „Od komputera lubię bardziej…”. Celem konkursu jest przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu i nowoczesnych technologii, a także promocja aktywności będącej alternatywą dla nowoczesnych technologii.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, która przedstawia działanie, zabawę, aktywność, która jest bardziej lubiana niż komputer, smartfon, Internet, gry komputerowe. Technika i format pracy plastycznej są dowolne. Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę konkursową, wykonaną samodzielnie i indywidualnie. Prace należy podpisać na odwrocie, podając imię, nazwisko i klasę ucznia. Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do 25 III 2022 r. do godz. 16:00. Podczas oceniania prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość i oryginalność wykonania, estetyka i pracochłonność.

Wszystkich uczniów klas 1-3 naszej szkoły serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają nagrody.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „OffLine Challenge – czy wytrzymasz 48 godzin bez Internetu?” realizowanego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu
 2. Celem konkursu jest przeciwdziałanie syndromu FOMO oraz uzależnieniom od nowoczesnych technologii i Internetu.
 3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 1-3  Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
 4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, która przedstawia zabawę, działanie, aktywność, która jest bardziej lubiana niż komputer, smartfon, Internet, gry komputerowe.
 5. Technika i format pracy plastycznej są dowolne.
 6. Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę konkursową, wykonaną samodzielnie i indywidualnie.
 7. Prace należy podpisać na odwrocie, podając imię, nazwisko i klasę ucznia.
 8. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 25 III 2022 r. do godz. 16:00.
 9. Kryteria oceniania prac konkursowych: pomysłowość i oryginalność wykonania, estetyka i pracochłonność.
 10. Rozstrzygnięcie i podanie wyników konkursu nastąpi 31 III 2022 r. wraz z zakończeniem i podsumowaniem projektu „OffLine Challenge – czy wytrzymasz 48 godzin bez Internetu?” realizowanego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.
 11. Na zwycięzców czekają nagrody.