„Zamieniamy FOMO na JOMO” – konkurs projektowy dla uczniów klas 4-8 realizowany z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

logo akcji Offline Challenge

W ramach projektu „Offline Challenge – czy wytrzymasz 48 godzin bez Internetu?” realizowanego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, biblioteka szkolna organizuje konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-8 „Zamieniamy FOMO na JOMO”. Celem konkursu jest przeciwdziałanie uzależnieniom od Internetu i nowoczesnych technologii, a także promocja aktywności będącej alternatywą dla nowoczesnych technologii.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej (plakat, rysunek, praca przestrzenna itp.), która przedstawia tematykę promocji zamiany niepożądanego zjawiska FOMO (wiążącego się z lękiem przed odcięciem od informacji oraz uzależnieniem od Internetu i nowoczesnych technologii), na pozytywne zjawisko JOMO (wiążące się z czerpaniem radości z braku natłoku informacji w powiązaniu z odcięciem się od Internetu, portali społecznościowych i nowoczesnych technologii, a także skupieniu się na własnym zdrowiu, zainteresowaniach, spotkaniach z bliskimi i aktywności fizycznej).

Technika i format pracy konkursowej są dowolne. Dopuszczalne, a nawet mile widziane są także prace przestrzenne. Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę konkursową, wykonaną samodzielnie i indywidualnie. Prace należy podpisać na odwrocie (na spodzie), podając imię, nazwisko i klasę ucznia i złożyć w bibliotece szkolnej do 25 III 2022 r. do godz. 16:00.

Podczas oceniania prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość i oryginalność wykonania, estetyka i pracochłonność. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają nagrody.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „OffLine Challenge – czy wytrzymasz 48 godzin bez Internetu?” realizowanego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu
 2. Celem konkursu jest przeciwdziałanie syndromu FOMO oraz uzależnieniom od nowoczesnych technologii i Internetu.
 3. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
 4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej, która przedstawia tematykę promocji zamiany niepożądanego zjawiska FOMO, wiążącego się z lękiem przed odcięciem od informacji oraz uzależnieniem od Internetu i nowoczesnych technologii, na pozytywne zjawisko JOMO (wiążące się z czerpaniem radości z braku natłoku informacji w powiązaniu z odcięciem się od Internetu, portali społecznościowych i nowoczesnych technologii, a także skupieniu się na własnym zdrowiu, zainteresowaniach, spotkaniach z bliskimi i aktywności fizycznej).
 5. Technika i format pracy plastycznej są dowolne. Dopuszczalne, a nawet mile widziane są także prace przestrzenne.
 6. Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę konkursową, wykonaną samodzielnie i indywidualnie.
 7. Prace należy podpisać na odwrocie (na spodzie), podając imię, nazwisko i klasę ucznia.
 8. Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 25 III 2022 r. do godz. 16:00.
 9. Kryteria oceniania prac konkursowych: pomysłowość i oryginalność wykonania, estetyka i pracochłonność.
 10. Rozstrzygnięcie i podanie wyników konkursu nastąpi 31 III 2022 r. wraz z zakończeniem i podsumowaniem projektu „OffLine Challenge – czy wytrzymasz 48 godzin bez Internetu?” realizowanego z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.
 11. Na zwycięzców czekają nagrody.