Zaczaroszyfrowana biblioteka – II edycja projektu bibliotecznego

Logo Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w postaci kolorowych promieni i wizerunku książki

W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nasza szkolna biblioteka proponuje wszystkim uczniom i pracownikom szkoły udział w II edycji projektu bibliotecznego „Zaczaroszyfrowana biblioteka” Projekt ten uczniowie naszej szkoły znają już sprzed kilku lat. Wtedy cieszył się on wielką popularnością i licznym uczestnictwem chętnych uczniów.

Tegoroczna druga edycja projektu również przybierze zaczaroszyfrowane oblicze w postaci serii rebusów i zagadek. Trud dotarcia do kolejnych zagadek oraz kolejne ich rozwiązywanie doprowadzi uczestników zabawy do tego co najważniejsze, czyli pozwoli odgadnąć szyfr do zaczaroszyfrowanej kłódki, zamykającej kuferek z nagrodami.

Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszam do wspólnej zabawy. Po pierwszą zagadkę projektową oraz Kartę Odpowiedzi należy udać się do szkolnej biblioteki – do p. E. Guznowskiej.

Wszystkim uczniom życzymy udanej zabawy podczas realizacji zadań projektowych! Pamiętajcie także o strategii, która przybliży Was do wygranej. Jedną z zasad jest dbałość o zachowanie tajemnicy w kolejnych etapach rozpracowania szyfru, tak by nie ułatwiać rywalom walki, ale także i nie odbierać koleżankom i kolegom radości z zabawy.

Powodzenia!

Zapoznaj się z regulaminami konkursów projektowych kierowanych do dwóch grup wiekowych – dla uczniów klas 1-3 oraz dla uczniów klas 4-8.

I. Regulamin konkursu projektowego „Zaczaroszyfrowana biblioteka” dla uczniów klas  I-III

 1. Konkursowe zadanie projektowe wykonywane jest w ramach projektu „Zaczaroszyfrowana biblioteka”, realizowanego w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2021.
 2. Konkurs kierowany jest do chętnych uczniów klas I-III  SP-13 w Żorach.
 3. Chętni uczniowie zgłaszają się do biblioteki szkolnej od p. E. Guznowskiej, gdzie otrzymają formularz do wykonania  konkursowego zadania projektowego.
 4. Każdy uczeń może otrzymać tylko jeden formularz konkursowego zadania.
 5. Zadanie projektowe uczniowie wykonują samodzielnie lub z pomocą rodziców/opiekunów.
 6. Zadanie konkursowe należy podpisać we wskazanym miejscu, wpisując imię i nazwisko oraz klasę ucznia.
 7. Po wykonaniu konkursowego zadania projektowego, należy złożyć jego kartę w bibliotece szkolnej u p. E. Guznowskiej do dnia 12 XI 2021 r. do godz. 16:00.
 8. Każdy uczeń może oddać tylko jedną kartę zadania projektowego.
 9. Poprawnie wykonane konkursowe zadania projektowe wezmą udział w losowaniu nagrody.
 10. Podczas wręczenia nagrody zwycięzca, wykorzystując rozwiązanie konkursowe, otworzy  zaczaroszyfrowaną kłódkę do kuferka z nagrodami.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu projektowego „Zaczaroszyfrowana biblioteka” nastąpi w dniach 22-30 XI 2021 r.

II. Regulamin konkursowego zadania projektowego „Zaczaroszyfrowana biblioteka” dla uczniów klas  Kl. IV-VIII

 1. Konkursowe zadanie projektowe wykonywane jest w ramach projektu „Zaczaroszyfrowana biblioteka”, realizowanego w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
 2. Konkurs kierowany jest do chętnych uczniów klas IV-VIII  SP-13 w Żorach
 3.  Chętni uczniowie zgłaszają się do biblioteki szkolnej do p. E. Guznowskiej, gdzie otrzymają treść 1. zadania konkursowego, wraz z Kartą odpowiedzi
 4. Każdy uczeń może otrzymać tylko jedną Kartą odpowiedzi, umożliwiającą uczestnictwo w konkursie projektowym.
 5. Rozwiązanie konkursowego zadania nr 1, zapisanego w Kartą odpowiedzi, uczeń przedstawia w bibliotece szkolnej p. E. Guznowskiej.
 6. Po weryfikacji poprawności wykonanego zadania nr 1, uczeń otrzymuje wskazówkę, u którego nauczyciela ma szukać treści zadania nr 2 (nauczyciel „X”).
 7. Po otrzymaniu od nauczyciela „X” treści konkursowego zadania nr 2, uczeń zapisuje rozwiązanie zadania na Kartą odpowiedzi i przedstawia nauczycielowi „X”, czyli nauczycielowi, od którego otrzymał treść zadania nr 2.
 8. Po zweryfikowaniu poprawności wykonania zadania nr 2, nauczyciel „X”, przekazuje uczniowi wskazówkę, od którego nauczyciela otrzyma treść zadania nr 3.
 9. Po otrzymaniu od nauczyciela „Y” treści konkursowego zadania nr 3, uczeń zapisuje rozwiązanie zadania na Kartą odpowiedzi i przedstawia nauczycielowi „Y”, czyli nauczycielowi, od którego otrzymał treść zadania nr 3.
 10. Po zweryfikowaniu poprawności wykonania zadania, nauczyciel „Y”, przekazuje uczniowi wskazówkę, od którego nauczyciela otrzyma treść zadania nr 4.
 11. Po otrzymaniu od nauczyciela „Z” treści konkursowego zadania nr 5, uczeń zapisuje rozwiązanie zadania na Kartą odpowiedzi i przedstawia nauczycielowi „Z”, czyli nauczycielowi, od którego otrzymał treść zadania nr 5.
 12. Po zweryfikowaniu poprawności wykonania zadania, nauczyciel „Z”, przekazuje uczniowi wskazówkę, od którego nauczyciela otrzyma treść Zadania Finałowego.
 13. Po otrzymaniu od nauczyciela „V” treści Zadania Finałowego, uczeń zapisuje rozwiązanie zadania na Kartcie odpowiedzi i przedstawia nauczycielowi „V”, czyli nauczycielowi, od którego otrzymał treść Zadania Finałowego. Nauczyciel „V” po zweryfikowaniu poprawności rozwiązania, wskaże także uczniowi gdzie złożyć wypełnioną i podpisaną Kartę Odpowiedzi.
 14. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną Kartę odpowiedzi
 15. Termin składania uzupełnionych Kart odpowiedzi upływa 12 XI 2021 r. o godz. 16:00
 16. Poprawnie wykonane konkursowe zadania projektowe wezmą udział w losowaniu nagrody.
 17. Podczas wręczenia nagrody zwycięzca, wykorzystując rozwiązanie konkursowe, otworzy zaczaroszyfrowaną kłódkę do kuferka z nagrodami.
 18. Rozstrzygnięcie konkursu projektowego „Zaczaroszyfrowana biblioteka” nastąpi w dniach 22-30 XI 2021 r.