Zaczaroszyfrowana biblioteka – konkurs projektowy dla uczniów klas I-III

Zapraszam wszystkich uczniów klas I-III do wzięcia udziału w projektowym konkursie bibliotecznym „Zaczaroszyfrowana biblioteka”. Jest on realizowany w ramach październikowego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pięciu ciekawych poleceń, zawartych na Karcie konkursowej. Kartę konkursową uczniowie otrzymają od p. Edyty Guznowskiej w bibliotece szkolnej. Poprawne wykonanie poleceń konkursowych, pozwoli na otwarcie zaczaroszyfrowanej kłódki, która więzi nagrody.

Uzupełnioną kartę konkursową należy podpisać i złożyć u p. Edyty Guznowskiej w bibliotece szkolnej do 29 X 2019 r. do godz. 15:00. Wszystkie poprawnie rozwiązane  Karty konkursowe wezmą udział w losowaniu nagród.