Zaczaroszyfrowana biblioteka – konkurs projektowy dla uczniów klas IV-VIII

Zapraszam wszystkich uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w projektowym konkursie bibliotecznym „Zaczaroszyfrowana biblioteka”, realizowanym w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Zadanie konkursowe polega na rozszyfrowaniu pięciu ciekawych zagadek/rebusów, umożliwiających otwarcie zaczaroszyfrowanej kłódki, która więzi nagrody. Chętni uczniowie zgłaszają się do p. E.Guznowskiej w bibliotece szkolnej, gdzie otrzymują treść zadania nr 1 oraz Tabelę rozwiązań. Po wykonaniu zadania nr 1 i wpisaniu odpowiedzi do Tabeli rozwiązań, uczniowie przychodzą ponownie do p. E. Guznowskiej, która po weryfikacji poprawności wykonania zadania, przekaże uczniom informację, u którego nauczyciela otrzymają kolejną zagadkę.

Poprawność rozwiązania każdej zagadki sprawdza nauczyciel, który tę zagadkę przekazuje uczniom. Ponadto każdy nauczyciel, wręczający zagadkę, po sprawdzeniu poprawności rozwiązania zadania, przekazuje uczniom  informację, od którego nauczyciela otrzymają kolejną zagadkę. 

Takich zadań jest pięć, a ich rozwiązanie, umożliwi otwarcie zaczaroszyfrowanej kłódki, która więzi nagrody. 

Uzupełnioną i podpisaną Tabelę rozwiązań należy złożyć we wskazanym przez ostatniego nauczyciela miejscu, do 29 X 2019 r. do   godz. 15:00. Wszystkie poprawnie uzupełnione Tabele rozwiązań wezmą udział w losowaniu nagród