Bezpiecznie w Internecie – materiały dla nauczycieli i opiekunów

Jeśli jesteś pedagogiem lub rodzicem/opiekunem zapraszam do skorzystania z zamieszczonych poniżej materiałów, aby poznać zarówno rodzaje zagrożeń czyhających na uczniów w sieci, jak i rozwiązania, pomagające walczyć z tymi zagrożeniami. Znajduje się tu wybrany przegląd materiałów i informacji, dostępnych na oficjalnych stronach instytucji i organizatorów zwalczających cyberprzemoc.

Materiały promujące bezpieczeństwo w Internecie w formie scenariuszy zajęć – do pobrania w PDF:

Temat: Empatia

 1. Cele główne:
  • docenienie wzajemnej pomocy ułatwienie dzieciom
  • opisywania swoich uczuć, kształtowanie osobowości
  • otwartej na potrzeby innych
 2. Pobierz materiał w PDF

Temat: Tolerancja

 1. Cele główne:
  • uświadomienie dzieciom problemu nietolerancji we współczesnym świecie,
  • kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi
  • kształtowanie umiejętności dostrzegania przejawów nietolerancji,
  • wskazanie sposobów walki z nietolerancją w szkole
 2. Pobierz materiał w PDF

Temat: Hejt

 1. Cele główne:
  • zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania w sieci
  • prezentacja sposobów reagowania – ofiary oraz świadka
  • uświadomienie uczniom przyczyn hejtu i jakie uczucia towarzyszą hejterom
  • promowanie postaw empatycznych
 2. Pobierz materiał w PDF

Temat: Marzenia

 1. Cele główne:
  • uświadomienie dzieciom pozytywnego wpływu ich własnych marzeń na ich życie
  • doskonalenie umiejętności wypowiadania się uczniów na dany temat
  • pobudzanie wyobraźni twórczej i kształtowanie umiejętności pracy zespołowej
  • pokazanie marzenia jako ważnej części życia ludzkiego
  • zwrócenie uwagi uczniów, że nie każde marzenie musi być zrealizowane
 2. Pobierz materiał PDF

Inne scenariusze zajęć:

Gry edukacyjne:

Przydatne materiały mutimedialne, omawiające tematykę cyberprzemocy z możliwością wykorzystania na zajęciach

Informacje dla nauczycieli i opiekunów dotyczące przemocy w Internecie oraz wskazówki dotyczące sposobu rozwiązywania trudnych sytuacji – link do strony:

Źródło: