Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – pierwszoklasiści w bibliotece

Logo Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych uczniowie klas pierwszych odwiedzili szkolną bibliotekę. Wzięli  oni udział w zajęciach: „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka”. Podczas spotkania dzieci zapoznały się z zadaniami biblioteki i jej zbiorami. Wysłuchały także bajkę z morałem pt.: „O Lisku, który nie chciał dzielić się zabawkami” autorstwa Michała Cieślaka, na podstawie której, w kolejnej części zajęć, realizowały zadania edukacyjne.

Pierwszoklasiści rozwijali także swoje umiejętności manualne, podczas wykonywania papierowego lisa techniką origami. Na zakończenie spotkania w bibliotece dzieci nauczyły się piosenki pt.: „Bajeczki”.

Podsumowaniem zajęć był morał poznanej bajki, jaki wspólnie ustalili uczniowie, czyli: dzielenie się z innymi jest czymś dobrym! Dzieci otrzymały także formularz konkursowy, pozwalający na udział w konkursie: „Rebus w bibliotece szkolnej”. Pamiątką spotkania było grupowe zdjęcie w bibliotece szkolnej.