Uzależnienie od Internetu

Dzieł „Uzależnienie od Internetu Internecie” przeznaczony jest dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Materiały tu przedstawione mają na celu przybliżenie tematyki związanej z problemem nadużywania, a wręcz uzależnienia od Internetu i nowych technologii. Tematyka ta stała i przeciwdziałanie uzależnieniu od nowych technologii, nabrała znaczenia zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy pandemia ograniczyła typowe zajęcia dzieci i młodzieży, ale także dorosłych użytkowników nowoczesnych technologii. Warto zatem uświadomić sobie, jakie zagrożenia czekają na dzieci i młodzież, ale także na dorosłych oraz jak im zapobiegać i jak z nimi walczyć.

A oto tematy omawiane w niniejszym dziale: