„Offline Challenge – Czy wytrzymasz 48 godzin bez Internetu?” -Projekt realizowany w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu