Przeciwdziałanie zjawisku FOMO

Zjawisko FOMO, to lęk przed odcięciem od informacji. Taki stan ściśle wiąże się z nadużywaniem smartfonów, tabletów oraz uzależnieniem od Internetu. Jak przy każdym uzależnieniu, również i w tym przypadku zasadniczą rolę spełnia profilaktyka i przeciwdziałanie.

Jak zapobiegać zjawisku FOMO?

Zapobieganiu zjawisku FOMO sprzyja:

 • skupienie uwagi na świecie rzeczywistym, a nie wirtualnym;
 • podtrzymywanie relacji międzyludzkich przez liczne spotkania, wspólne, efektywne spędzanie czasu;
 • skupienie się na rozmówcy i odłożenie telefonu podczas spotkań z bliskimi;
 • uświadomienie sobie, jak cenny jest nasz czas, który marnujemy na przeglądanie portali społecznościowych;
 • skupienie się na sobie i bliskich – na zdrowiu, kondycji fizycznej, równowadze psychicznej;
 • samorozwój – rozwijanie własnych zainteresowań i odkrywanie w sobie nowych talentów;
 • znalezienie sobie hobby niezwiązanego z mediami, co będzie sprzyjać ograniczeniu ich ciągłego sprawdzania.

Rodzice walcząc z FOMO u swych dzieci powinni:

 • pokazywać, jak ważne są wzajemne relacje rzeczywiste, nie wirtualne
 • podtrzymać z dziećmi właściwe relacje poprzez rozmowy
 • spędzać dużo czasu z dziećmi na aktywnościach niezwiązanych z Internetem
 • rozwijać zainteresowania u dziecka
 • dawać dobry przykład – unikać nadmiernego korzystania z Internetu
 • kontrolować z czego w Internecie korzysta dziecko
 • rozmawiać z dziećmi o pozytywnych i negatywnych stronach Internetu
 • nauczyć dziecko bezpiecznego korzystania z Internetu
 • interesować się problemami dziecka
 • nie lekceważyć niepokojących objawów
 • zwrócić się o fachową pomoc w przypadku pojawiających objawów zjawiska FOMO

Jak sobie radzić z FOMO?

W walce z tym uzależnieniem znacznym problemem jest fakt, iż duża część użytkowników mediów społecznościowych wręcz nie wyobraża sobie życia bez nich. Social media zastąpiły rozrywkę oraz tradycyjne kontakty i relacje międzyludzkie. Często sprawiają, że internauci zaczynają żyć cudzym życiem. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż portale społecznościowe pozwalają tworzyć często nierzeczywisty, bo wyidealizowany wizerunek właściciela konta społecznościowego, który pokazuje swoje życie lepszym niż jest w rzeczywistości.

Walka z FOMO nie jest zatem zadaniem łatwym, gdyż wiąże się z koniecznością świadomej zerwania z tych możliwości. Łatwiej jest poradzić sobie z tym uzależnieniem, gdy ma się atrakcyjną alternatywę dla spędzania wolnego czasu. Ponadto przydatna też jest także świadomość pewnych czynników i zachowań, które ułatwiają ograniczenie FOMO.

Oto kilka wskazówek:

 • Należy sobie uświadomić, że często to, co ludzie pokazują na portalach społecznościowych to tylko wykreowany wizerunek. Życie tych osób jest podobne do naszego i składa się z podobnych obaw i lęków.
 • Należy pamiętać, że życie innych nie oznacza życia lepszego od naszego. Należy robić to, co uważa się za słuszne i ciekawe. Nie należy przedkładać cudzych działań i pomysłów nad własne aktywności i sposoby spędzania czasu.
 • Należy starać się rezygnować i odłączać się od mediów społecznościowych. Lepiej odinstalować aplikacje z telefonu lub wyłączmy powiadomienia i zablokować strony w przeglądarce, które nadmiernie skupiają naszą uwagę.
 • Należy wyciszać telefon; odkładać go daleko, aby nie był w zasięgu ręki.
 • Wiadomości należy sprawdzać po dłuższym czasie, nie co kilka minut – należy pamiętać, że to co dzieje się na portalach społecznościowych nie ma w rzeczywistości większego wpływu na nasze życie, gdyż zdarzenia w nich przedstawiane nie dotyczą nas;
 • Należy sobie uświadomić, jak wiele czasu zabierają media społecznościowe. Kontrolowanie czasu spędzonego w Sieci pozwoli uświadomić sobie jak wiele godzin w rzeczywistości na nie się traci. Można w tym celu skorzystać z narzędzi, takich jak na przykład udostępniony na Instagramie specjalny licznik, umożliwiający sprawdzenie ile czasu dziennie spędza się na portalu społecznościowym.
 • Czas spędzany poza Siecią można wykorzystać na to, na co wcześniej nie było czasu – na własną aktywność, rozwój własnych zainteresowań, spotkania ze znajomymi w świecie rzeczywistym, odpoczynek, ciekawą książkę;
 • Wyznaczać sobie limit czasowy na serfowanie po Sieci i trzymać się ustalonych ram czasowych.
 • Starać się jak najczęściej odłączać od Internetu na dłuższy czas, nawet na kilka dni.

Źródło: