Zbiory biblioteczne

Biblioteka SP-13 oferuje swoim czytelnikom bogaty wybór książek, zbiorów specjalnych oraz innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom i rodzicom.

KSIĘGOZBIÓR:

Obecnie księgozbiór liczy ponad 13 tysięcy woluminów, na które składają się między innymi:

 • lektury szkolne,
 • słowniki, encyklopedie i leksykony,
 • literatura naukowa i popularno-naukowa,
 • literatura pedagogiczna,
 • literatura dziecięca i młodzieżowa.

ZBIORY SPECJALNE:

 • kasety wideo i płyty DVD z programami edukacyjnymi i adaptacjami lektur szkolnych,
 • edukacyjne programy multimedialne,
 • płyty CD oraz kasety magnetofonowe z audycjami i piosenkami edukacyjnymi.

CZASOPISMA:

 • Biblioteka w Szkole,
 • Wszystko dla Szkoły,
 • Świetlica w Szkole,
 • Świerszczyk,
 • Viktor Junior,

Działy i układ zbiorów

           W naszej bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek, co oznacza, że czytelnicy mogą samodzielnie dokonywać wyboru potrzebnych książek (przy zachowaniu zasad zawartych w regulaminie). Wszystkie książki ułożone są według działów, a w obrębie danego działu zastosowany jest układ alfabetyczny. Literatura piękna podzielona jest na działy według tzw. klasyfikacji literowej, natomiast literatura popularno-naukowa według klasyfikacji dziesiętnej.
          Oto działy, z jakimi zetkniecie się w naszej bibliotece:

 • L – lektury szkolne

LITERATURA PIĘKNA (BELETRYSTYKA):

 • Bw – bajki, wierszyki
 • B – baśnie, legendy
 • P – powieści przygodowe
 • H – powieści historyczne
 • OB – powieści obyczajowe
 • F – powieści fantastyczne
 • Pd – poezje, dramaty

LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA:

 • 0 Dział ogólny
  • 004 Informatyka i technika komputerowa
  • 02 Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo
 • 159.9 Psychologia
 • 2 Religia. Teologia. Religioznawstwo
  • 29 Religie niechrześcijańskie
 • 3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja
  • 37 Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu
  • 37(091) Historia wychowania, oświaty i pedagogiki
  • 39 Zwyczaje i obyczaje. Folklor
 • 5 Matematyka. Nauki przyrodnicze
  • 502 Przyroda. Badanie i ochrona przyrody
  • 51 Matematyka
  • 52 Astronomia
  • 53 Fizyka
  • 54 Chemia
  • 56 Paleontologia
  • 57 Nauki biologiczne
  • 58 Botanika
  • 59 Zoologia
 • 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
  • 61 Medycyna
  • 62 Inżynieria. Technika w ogólności
  • 63 Rolnictwo. Leśnictwo. Hodowla
  • 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia
  • 689 Majsterkowanie
 • 7 Sztuka. Rozrywki. Sport
  • 72 Architektura
  • 74 Rysunek
  • 75/77 Malarstwo. Grafika
  • 77 Fotografia. Kinematografia
  • 78 Muzyka
  • 796/799 Sport
 • 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
  • 81 Językoznawstwo. Język
  • 82(092) Historia literatury
  • 82.0 Teoria literatury. Nauka o literaturze
 • 9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia
  • 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże
   • 910 Zagadnienia ogólne geografii. Geografia jako nauka. Opisy podróży i odkryć
   • 912 Nietekstowe przedstawienia obszarów Ziemi (Mapy. Atlasy)
   • 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata
   • 913(4) Geografia Europy
   • 913(438) Geografia Polski
  • 929 Biografie
  • 93/94 Historia
   • 94(4/9) Historia poszczególnych krajów świata
   • 94(436) Historia Polski
   • 94(438) Śląsk. Historia Śląska. Historia Żor