Wademekum czytelnika – biblioteka

Słowniczek ważniejszych pojęć

Biblioteka

– słowo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion to książka) i oznacza zbiór książek i innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych. W innym znaczeniu jest to także nazwa samego budynku, zawierającego zbiory biblioteczne. Oprócz samych zbiorów, często równie cennym źródłem informacji są ich katalogi.


Źródło:
O książce: mała encyklopedia dla nastolatków. Zredagowała J. Majerowa. Wrocław 1987
.