Czwartoklasiści w bibliotece

Na niebieskim tle chłopiec siedzący na stosie książek i czytający książkę. na prawo czerwony tekst "CZWARTOKLASIŚCI W BIBLIOTECE"Uczniowie klas czwartych wzięli udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę szkolną, podczas których młodzież uczyła się efektywnego korzystania z narzędzi informacji. Podczas pobytu w bibliotece dzieci zapoznały się z katalogami bibliotecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem katalogu alfabetycznego, uczyły się praktycznego wykorzystania tego źródła informacji. Uczniowie porównywali także budowę i zastosowanie katalogu tradycyjnego oraz katalogu komputerowego.

Umiejętności zdobyte podczas zajęć w bibliotece, wdrożyły czwartoklasistów do efektywnego korzystania ze zbiorach bibliotecznych. Kompetencje te ułatwiają uczniom samodzielne zdobywanie wiedzy, a także rozwijanie i pogłębianie swoich zainteresowań.