Biblioteka ubrana w zagadkę – konkurs biblioteczny dla uczniów kl. 1-8 z okazji Tygodnia Bibliotek

Na fioletowym tle otwarta książka, z której unoszą się drobne światełka. Powyżej książki kolorowy napis "BIBLIOTEKA UBRANA W ZAGADKĘ"W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w naszej bibliotece odbędzie się szkolny konkursBiblioteka ubrana w zagadkę”. Konkurs kierowanym do chętnych uczniów klas 1-8. Zadaniem konkursowym jest pobranie z biblioteki szkolnej formularza konkursowego, na którym zamieszczone są zagadki. Po rozwiązaniu zagadek i podpisaniu formularza, należy przynieść go do biblioteki szkolnej do 19 V 2023 r. do 16:00. Spośród poprawnie rozwiązanych prac konkursowych wylosowany zostanie zwycięzca.

Regulamin konkursu:

  • Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Biblioteka dobre miejsce dla człowieka” realizowanego z okazji Tygodnia Bibliotek.
  • Konkurs kierowany jest do chętnych uczniów klas I-VIII SP-13 w Żorach.
  • Zadaniem konkursowym jest poprawne rozwiązanie zagadek, tematycznie związanych z biblioteką oraz literaturą dziecięcą i młodzieżową.
  • Wydruk formularza zagadek dostępny jest w bibliotece szkolnej.
  • Każdy uczeń może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
  • Podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą formularze zagadek należy składać w bibliotece szkolnej do 19 V 2023 r. do godz. 16:00.
  • Spośród poprawnie rozwiązanych krzyżówek zostanie wylosowany zwycięzca konkursu.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 29-31 V 2023 r.
  • Na zwycięzcę czeka nagroda.