Bajkowa krzyżówka – konkurs z okazji Tygodnia Bibliotek

Tydzień Bibliotek

Każdego roku w dniach 8-15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Nasza szkolna biblioteka również przyłączyła się do obchodów tego święta, proponując uczniom różne aktywności czytelnicze..

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek zapraszam wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły z klas 1-8 do udziału w szkolnym konkursie Bajkowa krzyżówka, realizowanym w ramach projektu Bajkowa biblioteka – Tydzień Bibliotek. Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie krzyżówki, której hasła związane są ze światem baśni i legend, a przedstawione są w rymowanej formie,

Formularz krzyżówki można pobrać w bibliotece szkolnej lub pobrać ze strony internetowej naszej biblioteki i wydrukować. Rozwiązaną i podpisana krzyżówkę należy dostarczyć do szkolnej biblioteki lub przesłać mailem jej czytelne zdjęcie, na adres e-mail: biblioteka.sp13zory@interia.pl

Termin składania prac konkursowych upływa 21 V 2021 r. o godz. 14:00.

Regulamin szkolnego konkursu „Bajkowa krzyżówka”

 1. Szkolny konkurs „Bajkowa krzyżówka”, realizowany w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, kierowany jest do uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 13 w Żorach.
 3. Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie krzyżówki, tematycznie związanej literaturą dla dzieci i młodzieży.
 4. Formularz z krzyżówką dostępny jest w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej biblioteki SP-13 w Żorach: biblioteka.sp13zory.pl, który należy wydrukować.
 5. Zadanie konkursowe uczniowie wykonują samodzielnie.
 6. Zadanie konkursowe należy podpisać we wskazanym miejscu, wpisując drukowanymi literami imię i nazwisko oraz klasę ucznia.
 7. Podpisane prace, należy złożyć w bibliotece szkolnej lub przesłać drogą mailową na adres: biblioteka.sp13zory@interia.pl w nagłówku wiadomości wpisując „krzyżówka”, a w treści wiadomości dodać imię, nazwisko i klasa ucznia.
 8. Prace konkursowe należny dostarczyć do 21 V 2021 r. do godz. 14:00.
 9. Każdy uczeń może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
 10. Poprawnie rozwiązane krzyżówki, wezmą udział w losowaniu nagrody.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 24-28 V 2021 r