Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej bibliotece – szkolny konkurs informatyczny dla uczniów kl. I-III: „Jestem bezpieczny w Internecie”

Nasza szkolna biblioteka przyłączyła się do realizacji zadań w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku DBI obchodzony jest pod hasłem „Dzień bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Promując bezpieczeństwo w Sieci, zapraszam wszystkich uczniów klas 1-3 naszej szkoły, do wzięcia udziału w szkolnym konkursie informatycznym „Jestem bezpieczny w Internecie”. Zadaniem konkursowym jest indywidualne rozwiązania zagadki projektowej, którą można pobrać w bibliotece szkolnej u p. E. Guznowskiej. Zagadka projektowa składa się z czterech pytań, które pomogą Wam utrwalić sobie zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Rozwiązaną i podpisaną zagadkę konkursową należy złożyć u p. E. Guznowskiej najpóźniej do 28 lutego 2020 r. do godz. 14:00.

Pamiętajcie, aby przed przystąpieniem do konkursu, zapoznać się z jego regulaminem.

Życzę powodzenia oraz udanej zabawy!

Regulamin konkursu:

  1. Celem konkursu jest promowanie zasad bezpiecznego zachowania w Internecie oraz promowania wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa w Sieci.
  2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 1-3 SP-13 w Żorach.
  3. Zadaniem konkursowym jest indywidualne rozwiązanie zagadki projektowej.
  4. Zagadkę konkursową można pobrać u p. E. Guznowskiej w bibliotece szkolnej.
  5. Każdy uczeń może przedstawić do konkursu tylko jedną pracę.
  6. Prace należy podpisać, wpisując czytelnie imię i nazwisko oraz klasę.
  7. Pracę konkursową należy złożyć u p. E. Guznowskiej do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 14:00.
  8. Spośród poprawnie rozwiązanych zadań konkursowych zostaną wyłonieni zwycięzcy.
  9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 2-10 III.
  10. Autor pracy konkursowej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób wymagający realizacji konkursu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie.